‘Terugkeer naar Angola brengt zowel kansen als problemen’

‘Terugkeer naar Angola brengt zowel kansen als problemen’

‘Terugkeer naar Angola brengt zowel kansen als problemen’

Adimka Uzozie en Cecilia Vianeke van SAMAH vertrekken vandaag naar Angola. Daar bezoeken zij teruggekeerde jongeren, die er kansen krijgen maar ook tegen problemen oplopen.

SAMAH, de belangenorganisatie voor jonge asielzoekers, bereidt vanuit Nederland jongeren voor op terugkeer naar het land van herkomst. Sinds september 2006 doet de stichting dat met het project Beyond Borders. Daarvoor gebeurde dat al via de helpdesk van SAMAH en via zelforganisaties als de stichting Jonge Angolezen in Nederland (JAN). 

Teruggestuurd
In 2006 keerden ruim vierhonderd Angolezen terug naar hun land, onder wie veel jongeren. Het jaar daarvoor aanvaardde een ongeveer even groot aantal de terugreis. Sommigen deden dat op vrijwillige basis, anderen werden gedwongen teruggestuurd.

Vooral die laatste groep, die gedwongen is uitgezet, heeft opstartproblemen. “Veel mensen hebben bijvoorbeeld geen papieren meer, waardoor het moeilijk is om werk te regelen”, ligt Adimka Uzozie toe. “Ook hebben zij zich vanuit Nederland niet goed kunnen voorbereiden op hun terugkeer.” 

Voorbereiding in Nederland
Met anderen gaat het beter. Zij hebben zelf iets opgezet, zoals een winkel, een sportproject en een autogarage. In Nederland hebben zij daarvoor training gekregen. SAMAH wil weten wat de jongeren daaraan hebben gehad en hoe die voorbereiding nog kan worden verbeterd. “Wij zijn bijvoorbeeld benieuwd of het zinvol is voor hen om in Nederland een opleiding te volgen, of dat het belangrijker is om een netwerk op te zetten.” 

Zelfstandig geworden
Maar ook willen Uzozie en haar collega Cecilia Vianeke weten hoe het met persoonlijk met de jongeren gaat. Uzozie: “Sommige jongeren hebben voor vertrek de ambitie dingen te veranderen in Angola, omdat zij in Nederland hebben gezien dat het anders kan. Ze willen bijvoorbeeld de toegang tot de gezondheidszorg verbeteren en participatie van jongeren bevorderen. Maar ook hebben ze in Nederland op jonge leeftijd geleerd zelfstandig te leven. Eenmaal in Angola blijkt het dan lastig veranderingen in gang te zetten en stuiten zij op weerstand of onbegrip van landgenoten. Hoe ga je daar mee om en wie biedt een luisterend oor? Dat willen wij te weten komen.” 

Burgeroorlog
Angola werd jarenlang, tot 2002, geteisterd door een burgeroorlog. De jongeren die door SAMAH worden bezocht kwamen naar Nederland uit angst voor oorlogsgeweld, vanwege de dienstplicht en op zoek naar een betere toekomst.

De twee SAMAH-medewerkers reizen op 14 augustus terug. Hun ervaringen zijn te volgen via een weblog.

Op de foto: Adimka Uzozie (links) en Cecilia Vianeke.

Bron: Redactie Human.nl