UvH start onderzoek naar sociale inclusie van mensen met een beperking in een beschutte woonomgeving

UvH start onderzoek naar sociale inclusie van mensen met een beperking in een beschutte woonomgeving

UvH start onderzoek naar sociale inclusie van mensen met een beperking in een beschutte woonomgeving

In juli 2016 ondertekende Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking. In het VN verdrag staan het bevorderen van participatie en een meer inclusieve samenleving centraal. Maar hoe geef je vorm aan participatie en sociale inclusie voor mensen die wonen in een beschutte leefomgeving? Staat het wonen in een beschutte leefomgeving niet haaks op het idee van sociale inclusie en participatie?

De Universiteit voor Humanistiek, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, KansPlus, Platform EMG en Sien gaan onderzoeken wat de betekenis van het VN-verdrag is voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking die verblijven in een beschutte woonomgeving. Zij krijgen hiervoor financiering van ZonMw vanuit het programma Ethiek en Gezondheid, en voeren het uit in samenwerking met zes zorginstellingen.

Lees verder op de website van de Universiteit voor Humanistiek

Bron: Universiteit voor Humanistiek