Vacature: Bijzondere Leerstoel Humanistische Wijsbegeerte

Vacature: Bijzondere Leerstoel Humanistische Wijsbegeerte

Humanistische Stichting Socrates en Wageningen University & Research zoeken een bijzonder hoogleraar Humanistische Wijsbegeerte, in het bijzonder met betrekking tot de relatie tussen mens en natuur. De werkzaamheden zullen verricht worden binnen de Leerstoelgroep Filosofie. De bijzonder hoogleraar wordt voor een periode van vijf jaar benoemd en dient gedurende deze periode voor 0,2 fte voor deze leerstoel beschikbaar te zijn. De leerstoelhouder wordt aangesteld bij Humanistische Stichting Socrates. Het betreft een onbezoldigde functie, waarbij de Stichting Socrates zorgt voor een bescheiden vergoeding. 

Wij zijn

Wageningen University & Research
De missie van Wageningen University & Research is ‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen University & Research bundelen Wageningen University en gespecialiseerde onderzoeksinstituten van Stichting Wageningen Research hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving.

Met ongeveer 30 vestigingen, 6.800 medewerkers en 12.900 studenten behoort Wageningen University & Research wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het hart van de unieke Wageningen aanpak. Wij zijn uitgeroepen tot Beste Werkgever in de categorie Onderwijs 2019-2020.

Deze punten geven onze medewerkers aan als goede redenen om te komen werken bij WUR: lees de 6 redenen om te komen werken bij WUR

Humanistische Stichting Socrates
Stichting Socrates is een humanistische instelling ter bevordering van de uitwisseling van gedachten over fundamentele maatschappelijke en culturele vraagstukken waarvoor het humanisme zich geplaatst ziet, en de wetenschappelijke doordenking van de achtergronden van het moderne humanisme. Het vestigen en onderhouden van bijzondere leerstoelen bij Nederlandse universiteiten draagt hiertoe bij. Stichting Socrates is een werkstichting van het Humanistisch Verbond en van Socrates hoogleraren wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan reflectie binnen het Humanistisch Verbond, over de (maatschappelijke) thema’s waaraan zij werken.

Informatie over De Humanistische Stichting Socrates vindt u hier.

Meer informatie of solliciteren?

Kijk voor de volledige vacature tekst én om te solliciteren op de website van Wageningen University