‘Voor doorgeslagen individualisme geen bewijs’

‘Voor doorgeslagen individualisme geen bewijs’

‘Voor doorgeslagen individualisme geen bewijs’

Harde bewijzen dat een doorgeslagen individualisme de samenleving ondermijnt zijn er niet. Toch heeft het kabinet de neiging zo te denken. Dat stellen Amanda Kluveld en Rozemarijn Schalkx. 

‘Het nieuwe anit-individualisme waarin christenen, conservatieven en links elkaar vinden, kent opvallend weinig tegenstanders’, menen publicist Schalkx en historicus Kluveld. Het individu is volgens deze anti-indvidualisten verantwoordelijk voor zinloos geweld, ongebreideld consumentisme, de sceptische, nihilistische houding van de jeugd, de teloorgang van deugden, gemeenschapszin en eergevoel.

Grote overeenstemming
Tegenstanders van individuele vrijheid nemen volgens Kluveld en Schalkx niet de moeite om zich te baseren op onderzoek. ‘Als zij dat wel deden, zouden ze weten dat in Nederland grote overeenstemming bestaat over normen en waarden.’ Ze wijzen daarbij op het WRR-raport ‘Normen, waarden en de last van het gedrag’ uit 2003 en het SCP-rapport ‘De moraal in de publieke opninie’ (2004).

Cosmetische ingreep
Het kabinet wenst volgens Kluveld en Schalkx de behoefte van burgers aan en het belang van individuele vrijeheid te negeren door iedere verwijzing naar individualisering en individuele ontplooiing te schrappen uit het regeerakkoord. ‘Deze cosmetische ingreep wijst erop dat de regering zich laat leiden door het geweeklaag van nostalgische cultuurpessimisten.’ Daartegen moet het individu in het geweer komen, vinden de auteurs.

Lees hier het gehele pleidooi.

Op de foto: volgens anti-individualisten is het individu verantwoordelijk voor een nihilistische houding van de jeugd.

Bron: Trouw / Redactie Human.nl