‘Weg met de angst voor de islam’

‘Weg met de angst voor de islam’

‘Weg met de angst voor de islam’

De islamitische cultuur nestelt zich zo diepgaand in de Nederlandse samenleving dat op de lange duur gesproken kan worden van een land dat uitgaat van een ‘joods-christelijke-islamitische traditie’.

Dat zegt minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) zaterdag in een interview met Trouw. De politieke partijen PVV, VVD en ChristenUnie hebben scherpe kritiek op de uitlatingen. 

Thuis voelen
Vogelaar hoopt een einde te maken aan het negativisme en de angst voor de islam. ‘Ik wil moslims helpen zich hier thuis te voelen. Islam en moslims moeten zich hier kunnen wortelen, juist omdat moslims ook burgers zijn van dit land’, zegt zij in het interview. 

De minister maakt een vergelijking met de inbreng van de joodse gemeenschap in de Nederlandse cultuur. ‘Eeuwen geleden kwam de joodse gemeenschap naar Nederland en nu zeggen we: Nederland is een land dat is gevormd door joods-christelijke tradities. Ik kan me voorstellen dat we een vergelijkbaar proces krijgen met de islam.’ 

Steun van lokale overheid
Vogelaar zegt verder dat ze er geen problemen mee heeft als de (lokale) overheid steun geeft, ook financiële, aan religieuze instellingen van ‘nieuwe Nederlanders’. ‘Zolang je sociaal-maatschappelijke doelen subsidieert en geen religieuze activiteiten. Anders zou je een grens overgaan.’

De minister geeft hiermee een ander signaal af dan de kabinetten-Balkenende de afgelopen jaren hebben gedaan. Het beleid benadrukte toen de aanpassing aan de normen en waarden in Nederland.

Kernwaarden onderschrijven
Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid (PVV) reageerde zaterdag ontstemd en dreigt met het indienen van een motie van wantrouwen tegen de minister. ‘De islam staat haaks tegenover belangrijke normen en waarden van onze cultuur. Die mogen wij niet te grabbel gooien.’

De VVD wil van premier Balkenende weten of Vogelaar namens het hele kabinet sprak. Fractieleider Rutte: “Mensen die naar ons land komen, hebben onze kernwaarden te onderschrijven, zoals gelijkheid van mannen en vrouwen en onze democratische rechtsstaat.” 

Deel uitmaken van traditie
De ChristenUnie zegt bezorgd te zijn over de uitlatingen van Vogelaar. “Deel uitmaken van de samenleving betekent nog niet deel uitmaken van de traditie”, zegt Kamerlid Anker. “Wij vragen ons bezorgd af hoe een dergelijke persoonlijke visie over de verenigbaarheid van verschillende religieuze culturen zal doorwerken in het integratiebeleid van het kabinet.”

Op de foto: Ella Vogelaar (Fotografie: Eric Maas)

Bron: Trouw / ANP