De Humanistische Winterschool 2021

De Humanistische Winterschool 2021
25 februari 14-17 uur, online

De Humanistische Winterschool 2021

– AANMELDEN IS HELAAS NIET MEER MOGELIJK –

Als je voor een humanistische organisatie werkt, hoor je ook bij de Humanistische Alliantie. Niet iets waar je dagelijks bij stilstaat. Vandaar dat we eens in de twee jaar de Humanistische Summerschool organiseren. Omdat we denken dat het belangrijk is om van elkaar te leren en door elkaar geïnspireerd te raken. Een feestelijke dag om jezelf op te laden, collega’s van andere humanistische organisaties te leren kennen en kennis te delen om sterker samen naar buiten te treden.

Vanwege corona hebben we de summerschool, die gepland stond voor augustus 2020, omgetoverd tot een digitale winterschool, en wel op donderdag 25 februari 2021, van 14 tot 17 uur.
Korter dan normaal, maar minstens net zo persoonlijk en inspirerend.

Thema

Dit jaar focussen we ons op het onderwerp Kansengelijkheid. Want we hebben een probleem. Wereldwijd, en zeker ook in Nederland, groeit de kansenongelijkheid. Je sociaaleconomische achtergrond bepaalt in belangrijke mate je positie in de samenleving, in plaats van je competenties en inzet. Corona heeft dat nog eens extra blootgelegd en versterkt. Het geweldige programma Klassen van Human brengt dit momenteel indringend in beeld.

Als ik op een school zit met kinderen die een toekomst voor zich zien, dan kan ik zélf een pad kiezen, waarin ik wil meestromen.
Gianny, aflevering 7 van Klassen (Human)

Het bevorderen van kansengelijkheid zit in het DNA van humanistische organisaties en professionals. Of we nu in de zorg werken, het onderwijs, de media of politieke lobby doen, we strijden voor een menswaardig leven voor zoveel mogelijk mensen, ongeacht je achtergrond. We geloven in de kracht van mensen die samen strijden voor meer gelijkwaardigheid. 
Maar doen we dat op dit moment effectief genoeg? Of hebben we blinde vlekken en ontbrekende kennis? Aan welke knoppen kunnen we draaien om samen nog meer kansengelijkheid te bereiken? Dit gaan we uitzoeken.

Programma

Lezing door Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector (Universiteit voor Humanistiek)
Pleidooi voor een een aidocratie: naar gelijke kansen op zelfrespect
Onze pogingen om gelijke kansen te creëren zijn nog matig succesvol maar hebben wel een duidelijke schaduwzijde: iedereen moet langs dezelfde wrede meetlat van de cito toets en krijgt dan een stempel op zijn hoofd en een schooladvies. Zogenaamd het advies dat bij je past maar ook een duidelijke plaats in de hiërarchie van hoog en laag . Met als risico dat hoog scorende kinderen arrogant worden en laag scorende aan hun eigen waarde gaan twijfelen.  Terwijl we die kinderen later als loodgieters , agenten en zorgverleners hard nodig hebben. Is er niet een rechtvaardiger systeem mogelijk dan onze huidige meritocratie?  In deze lezing een pleidooi voor een alternatief: de aidocratie. Dat is een samenleving waar iedereen gelijke toegang heeft tot bronnen van zelfrespect.

We gaan kort in gesprek met René Peeters, voorzitter van het hoofdbestuur van Vereniging Humanitas over het urgente belang van het vergroten van kansengelijkheid.

En er is een live spoken word optreden van Waïl, één van de kinderen uit de serie Klassen.

In aparte workshops, begeleid door mensen uit verschillende alliantie-organisaties, gaan we op speelse wijze concrete vragen aanpakken met elkaar. De vijf thema’s zijn:
1. Humanisten in alle kleuren. Zijn we te wit?
Veel van onze organisaties hebben een witte, hoogopgeleide achterban en werknemers. Terwijl we als humanisten met een hart voor universele mensenrechten zeggen een inclusieve beweging voor iedereen te zijn. Ook onze cliënten en doelgroepen zijn idealiter breder dan dat. Hoe komt dit? Kunnen we dit verbeteren?
2. De wijsheid van het lijf. Denken we te veel?
Als we bepalen wat goede zorg/hulpverlening/onderwijs/etc. is, dan nemen we wetenschap en filosofie veel serieuzer dan de praktijk of dan emoties. Ook heeft een hoger IQ meer aanzien dan een lager. Dit heeft gevolgen voor bijv. mensen met LVB: zij hebben daardoor in de basis minder zelfrespect en vertrouwen. Dat terwijl de geleefde praktische werkelijkheid oneindig veel wijsheid in zich heeft. Hoe kunnen we hier meer en beter gebruik van maken?
3. Mensen als rights holders. Kunnen we cliënten meer een stem geven?
Veel van de mensen voor wie we werken hebben een kwetsbare positie in de samenleving, in Nederland maar ook internationaal. Hierdoor zijn ze vaak ook minder mondig in het behartigen van hun belangen. Ook speelt schaamte een rol bij cliënten over hun problemen, en vooroordelen van de omgeving daarover. Daarom kloppen mensen te laat aan voor hulp of helemaal niet. Kunnen we cliënten helpen zich collectief, als burgers, te organiseren en daarmee meer structureel stem en invloed te krijgen?
4. Kastjes en muren. Kunnen we dingen versimpelen?
Er zijn talloze instanties in de samenleving en de zorg, met eigen regels, voorwaarden en procedures. Dit is voor veel deelnemers/cliënten een ingewikkeld doolhof waar ze al snel gedemotiveerd van raken. Kunnen we slimme oplossingen initiëren die de weg naar groei en bloei van mensen versimpelen? Kunnen we dit in onze eigen hulpverlening doen? Of moeten we iets in de buitenwereld proberen te veranderen?
5. De uitgestoken hand. Staan we soms te lang te wachten?
Zelfredzaamheid is een belangrijke humanistische kernwaarde. Maar dit ideaal vraagt veel van mensen. We zijn ook sociale en afhankelijke wezens, die de ander volop nodig hebben. Zelfredzaamheid lijkt soms een luxe waar je pas aan toekomt als aan de overige voorwaarden is voldaan. Is de balans nu goed tussen zelfredzaamheid en een uitgestoken hand? Kunnen we mensen sneller proactief te hulp schieten op een manier die wel de autonomie van mensen respecteert?

Later ontvang je een mail met de vraag om je voorkeuren aan te geven.

Denk en doe met ons mee!
N.B. De winterschool is alleen bedoeld voor medewerkers van organisaties die zijn aangesloten bij de Humanistische Alliantie.

AANMELDEN IS HELAAS NIET MEER MOGELIJK