Over ons

De Humanistische Alliantie (RSIN/fiscaalnummer 8106.06.215, KvK nummer 30178908) is een vereniging van humanistische organisaties. Tot de direct georganiseerde achterban behoren leden, medewerkers, vrijwilligers en abonnees op tijdschriften. De totale ongeorganiseerde achterban telt volgens onafhankelijk onderzoek minstens 1 miljoen ‘humanisten’, waaronder atheïsten, agnosten, vrijdenkers, religieus humanisten en Alevieten.

De lidorganisaties bieden – vanuit een maatschappijkritische houding en humane waarden – alternatieven voor sociale vragen, in de vorm van visies, acties en praktische diensten.

Het bestuur van de Alliantie

De Humanistische Alliantie wordt bestuurd door een bestuur, een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. In het bestuur zitten de directeuren van de zes grote lidorganisaties en roulerende leden. In de algemene vergadering zitten de directeuren en voorzitters van alle aangesloten leden. Voorzitter van de Humanistische Alliantie is Christa Compas (tevens directeur van het Humanistisch Verbond). Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.
Hier vindt u de door de ALV goedgekeurde jaarrekening 2018: Jaarrekening Humanistische Alliantie 2018
Hier vindt u de notulen van de ALV d.d. 12 november 2019: Concept-notulen ALV humanistische alliantie 2019

Het Alliantiebureau

Het Alliantiebureau is het aanspreekpunt voor de in de Alliantie verenigde organisaties. Het bureau levert de leden kennisdiensten, communicatieve diensten en webredactie, netwerkdiensten en coördinatie. Ook ondersteunt het bureau het dagelijks bestuur, het bestuur en de algemene vergadering.

Het bureau organiseert met medewerking van leden de Alliantie evenementen zoals het Mag het Licht Aan Festival.

Het bureau ondersteunt en adviseert de voorzitter, het bestuur en de ledenvergadering van de Humanistische Alliantie.

Het bureau organiseert en leidt projecten, werkgroepen en netwerken van medewerkers van alliantieleden. Ook verzorgt het bureau de administratie en het financieel beheer van de Humanistische Alliantie.

Hier leest u onze plannen voor 2020: Humanistische Alliantie Jaarplan 2020

Op de hoogte blijven

De Humanistische Alliantie is online te vinden in de Facebook groep (voor medewerkers van geallieerde organisaties).

Er is ook een LinkedIN Groep van de Humanistische Alliantie.

De Humanistische Alliantie heeft ook een digitale nieuwsbrief, bestemd voor medewerkers en bestuurders van de lidorganisaties van de Alliantie. Wilt u zich hiervoor opgeven? Klik hier.

Verder kunt u altijd contact opnemen met de netwerkmanager van de Alliantie, dat is Mark Bos (m.bos@humanistischverbond.nl)