De baas van de school!

maandag, 11 februari 2013
Bookmark and Share

Als Fleur en Iris de baas van de school zouden zijn zou er veel meer geknutseld worden! In dit filmpje leggen ze uit hoe de school er dan uit zou zien. Fleur en Iris zitten in groep 7 van de OBS Van Rijckevorselschool in Hoek van Holland.

De leerlingen van 'Een klas apart' volgen humanistisch vormingsonderwijs (HVO), een levensbeschouwelijk vak dat op (openbare) scholen wordt aangeboden. Op de middelbare school heet het 'Levensbeschouwelijke Vorming' (LeVo), een eindexamenvak. In deze korte filmpjes vertellen de leerlingen over dingen die in de les ter sprake zijn gekomen. Kijk op www.hvo.nl voor meer informatie!