Laat je niet gek maken!

Laat je niet gek maken!

Van Lady Gaga tot de PVV en van 'De Wereld Draait Door' tot de iPad. Constant kunnen we aansluiten bij een trend of ons er juist tegen verzetten. Maar doen we dit omdat we zelf hebben nagedacht of omdat we meelopen? Herkenbaar?

Hoe kun je veerkrachtig zijn in een tijd waarin media en markt domineren? Maak jezelf 'geestelijk weerbaarder' door te luisteren naar "Laat je niet gek maken", een nieuwe serie hoorcolleges van Joachim Duyndam, Socrates-hoogleraar filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek.

Bekijk deze preview waarin Joachim Duyndam vertelt over meelopen en napraten.


De grote strijd van Jaap van Praag | deel 1

In het eerste deel treedt Duyndam in de voetsporen van Jaap van Praag, de grondlegger van het humanisme in Nederland. Beiden betogen dat men het humanisme kan benutten om mensen weerbaarder te maken. Jaap van Praag noemde het bevorderen van de geestelijke weerbaarheid zijn 'grote' strijd. 

Niet meelopen en napraten maar zelf nadenken. Wat is humanisme eigenlijk en wat het kan betekenen voor een veerkrachtige geest? Luister via deze link naar dit deel en krijg antwoord op deze vragen.


Inspiratie door voorbeeldfiguren | deel 2
In het tweede deel stelt Duyndam voor dat voorbeeldfiguren de geestelijke veerkracht kunnen bevorderen. Iemand als Nelson Mandela kan enorm inspireren. Geestelijk weerbaar word je niet door hem simpelweg na te bootsen, maar door je eigen creatieve interpretatie van zijn leven en werk. Die pas je toe op je eigen leven.

Luister via deze link naar dit hoorcollege.


Bekijk deze preview waarin Joachim Duyndam uitlegt waarom zingeving geen kwestie van smaak is.


'Echte' empathie | deel 3

Duyndam gaat in op de aanstekelijkheid van emoties in deel drie. Hij onderzoekt wanneer we emoties enkel kopiëren en wanneer we kunnen spreken van echte empathie. Een belangrijk onderscheid in dit emo-tijdperk, waar zo veel op emoties wordt ingespeeld. 

Luister naar dit derde deel via deze link.


Autonomie in een relatie | deel 4
Het laatste hoorcollege gaat over de traditionele humanistische waarde: autonomie. Duyndam grijpt terug op een oude en belangrijke filosoof Immanuel Kant. Wat verstond hij onder autonomie?  

Kunnen en moeten we wel zoveel verwachten van het 'zelf'? Duyndam adviseerd juist relaties en een dialoog aan te gaan. Je niet gek laten maken betekent niet dat je meningen en trends buiten sluit. Probeer Geert Wilders bijvoorbeeld maar eens te negeren. Ga de relatie met anderen juist aan maar kopieer ze niet, geef er je eigen creatieve draai aan. 

Luister via deze link naar dit laatste deel in de serie.


Naast deze serie kunt u ook luisteren naar andere series zoals Voorbij het dikke-ik: hoe nu verder? van Harry Kunneman of De dilemma's van de democratie. U kunt de colleges direct beluisteren of downloaden als podcast.

De muziek is van Paolo Pavan en van Dance of the wind
De foto is van B Rosen