Over Human.nl

Over Human.nl

HUMAN
De Humanistische Omroep (adresgegevens) verzorgt sinds 1989 radio- en televisieprogramma's in opdracht van het Humanistisch Verbond. Sinds 2001 maakt de Human deel uit van de Humanistische Alliantie. Zendtijd en middelen vallen onder artikel 2.42 van de mediawet die zendtijd regelt voor hoofdstromingen op levensbeschouwlijk gebied.

De missie van HUMAN is gebaseerd op die van het humanisme. De beginselverklaring van het Humanistisch Verbond definieert humanisme als een levensovertuiging die leven en wereld probeert te begrijpen met menselijke vermogens. Een mens geeft zelf zin, doel en inhoud aan zijn leven. De ontmoeting met de andere mens is hierbij van grote waarde.

In de radio- en televisie-uitzendingen beoogt HUMAN mensen behulpzaam te zijn bij hun oriëntatie op de samenleving. Door vanuit een humanistisch perspectief aandacht te geven aan belangrijke vraagstukken in politiek, samenleving en cultuur. Bijbehorende waarden zijn: vrijheid, gerechtigheid, verdraagzaamheid, medemenselijkheid en afkeer van onverschilligheid, dogmatisme en zendingsdrang.

Samenwerking met andere omroepen:
HOLLAND DOC (tv)
Non-stop bijzondere documentaires op Nederland 2, via www en digitale tv.
Holland Doc is het multimediale podium voor documentaires van IKON, VPRO, NPS en  HUMAN. Met iedere donderdag rond elven een auteursdocumentaire op Nederland 2. En via digitale televisie en internet recente documentaires en klassiekers uit binnen- en buitenland. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Ga voor meer informatie naar Hollanddoc.

PROFIEL (tv)
Wekelijks actuele en vooral diepgravende biografieën van Nederlanders die in het nieuws zijn. Van bekende tot anonieme helden. Centraal staat: what makes someone tick? Wat zijn iemands drijfveren en waarom? Of: wat is er mis met iemand en waarom?
Samenwerking van KRO, IKON en HUMAN. Kijk ook op de website van Profiel.

OBA Live (Radio)
Radio talkshow met gasten, discussies en live-muziek iedere werkdag van 19.00-21.00 uur rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek OBA) in Amsterdam.
HUMAN, IKON nemen vaste dagen met vaste presentatoren voor hun rekening. De HUMAN is iedere maandag-, woensdag- en vrijdagavond te beluisteren met Theodor Holman.

Alle uitzendingen, real audio en links op de gezamenlijke website van Oba Live.


Humanistische Alliantie

Humanistische Alliantie (adresgegevens) is een vereniging van zo'n vijftig organisaties met een directe achterban van 85.000 medewerkers, vrijwilligers en abonnees. De totale achterban telt volgens onderzoek minstens 1 miljoen 'humanisten', waaronder atheïsten, agnosten, vrijdenkers, religieushumanisten en alevieten.

De lidorganisaties bieden - vanuit een maatschappijkritische houding en humane waarden - alternatieven voor sociale vragen, in de vorm van visies, acties en praktische diensten. De visie van ons bestuur vindt u hier.

Het Alliantiebureau levert haar leden communicatieve diensten en faciliterende diensten. De communicatieve diensten naar onze achterban en doelgroepen zijn de twee websites, www.human.nl en www.humanisme.pagina.nl, de (gratis) nieuwsbrief, publieksbijeenkomsten zoals de jaarlijkse Socrateslezing en acties naar de media.

Faciliterende diensten voor onze leden zijn ondersteuning, coördinatie en netwerkontwikkeling. Kennisdiensten leveren onze werkorganisaties Stichting Socrates, het Humanistisch Archief en het Tijdschrift voor Humanistiek. Wij kunnen zo het centrum en de woordvoerder zijn van een maatschappijkritische beweging.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:
Lodewijk de Waal (Humanitas), voorzitter
Nico Stuij (HVO), secretaris
Ineke de Vries (HV), penningmeester