De Magie van Wetenschap

De dingen die je niet begrijpt

zondag, 14 november 2010 18:30 Nederland 2

Presentatie: Robbert Dijkgraaf

Bookmark and Share

Naar de online stream: klik hier

Hoe verloopt de zoektocht om iets te weten te komen wat nog niet geweten is? Verwondering, passie, eigenzinnigheid, vakmanschap en doorzettingsvermogen, dat zijn de waarden die centraal staan in de zeven portretten. In aflevering 2: De dingen die je niet begrijpt. Een portret van wiskundige Hendrik Lenstra.

Hoe is het om te leven in een wereld van getallen en absolute zekerheden? Een wereld van abstractie, regelmaat en schoonheid? Waar de diepste gedachten ineens tot verrassend praktische toepassingen leiden.

Hij heeft geen auto, geen computer en ook geen televisie. Daarentegen is Hendrik Lenstra in het bezit van tientallen edities van Homerus' Odyssee. 'Tegenwoordig moet je in de derde klas kiezen. Dan moet je Latijn of Grieks laten vallen als je ook nog wiskunde wilt doen. Eigenlijk jammer.'' Tijdens zijn studie was hij dag en nacht in de bibliotheek te vinden. 'Dat was mijn leven. Het had iets maniakaals. Ik kon eigenlijk niet leven zonder het antwoord op bepaalde vragen te weten. Ik heb ongeveer vijf of zes jaar van mijn leven in de bibliotheek gewoond.'

Voor Hendrik Lenstra is wiskunde de meest pure wetenschap. Eenmaal bewezen stellingen blijven immers altijd geldig. De ontdekkingen van Lenstra (o.a. het LLL algoritme waarmee hij wereldwijde faam verwierf) behouden ook voor volgende generaties hun waarde, hun geldigheid. In zijn dagelijkse leven interesseert Lenstra zich evenmin voor het vluchtige en modieuze, hij heeft een onstilbare honger naar bewezen kwaliteit. Daarom sluit hij zich af voor het dagelijkse rumoer. 

Regisseurs Petra en Peter Lataster portretteren Hendrik Lenstra, een wiskundige die op het allerhoogste niveau denkt.

Kijk ook op www.human.nl/demagievanwetenschap

Naar de website: http://www.human.nl/demagievanwetenschap

E-mail: human@omroep.nl