Het Filosofisch Kwintet

Europa: een bedreiging voor de verzorgingsstaat?

zondag, 8 juli 2012 12:10 Nederland 1

Presentatie: Clairy Polak en Ad Verbrugge

Bookmark and Share

Naar de online stream: klik hier

Vijf weken lang Het Filosofisch Kwintet met als thema de kwaliteit van de verzorgingsstaat.

Journalist Clairy Polak en filosoof Ad Verbrugge nodigen steeds drie gasten uit om dit thema vanuit filosofisch perspectief te onderzoeken.

Europa: een bedreiging voor de verzorgingsstaat?
Het beeld is: Europa eet 'onze' verzorgingsstaat op. Maar wat is de werkelijkheid? Hoe solidair zijn we met elkaar en met onze mede-Europeanen?

Gasten in deze uitzending zijn: 

Willem Schinkel, universitair hoofddocent Theoretische sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In maart 2012 verscheen van hem 'De nieuwe democratie. Naar andere vormen van politiek'. Hij pleit daarin voor een herwaardering van de natiestaat.

Mathieu Segers, universitair docent en onderzoeker Europese integratie aan de Universiteit Utrecht. Hij vond de dagboeken van Europa-pionier Max Kohnstamm en publiceerde deze in twee boeken (2008, 2011).

Monique Kremer, onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in verzorgingsstaten in Europa en arbeidsmigratie.

Discussieer mee op facebook.com/filokwintet.

Op de foto presentatoren Clairy Polak en Ad Verbrugge (foto: Tjebbe Venema)

Naar de website: http://www.filosofischkwintet.tv

E-mail: hetfilosofischkwintet@human.nl