Stop kinderbesnijdenis

dinsdag, 25 september 2012
Bookmark and Share

Het lijkt erop dat het taboe op discussie over kinderbesnijdenis is doorbroken. In de Westerse wereld neemt het aantal protestbewegingen snel toe. Een belangrijke omslag vindt plaats in de Verenigde Staten, waar een meerderheid van de jongetjes om niet (strikt) religieuze redenen werd besneden. Een gewoonte die nog niet zo oud was, maar in de vorige eeuw door puriteinse invloeden – tegen masturbatie – populair werd. 

Wettelijke bescherming
Inmiddels wordt steeds meer mensen duidelijk dat dit in strijd is met het 'Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind' en ook tegen bepalingen in de grondwet. Het op niet-medische gronden schenden van het grondrecht op integriteit van het lichaam is hier duidelijk aan de orde. Een beweging van slachtoffers dringt aan op een wettelijke bescherming van het kind. In de Scandinavische landen, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is er publieke en politieke discussie. 

Symposium
Dit weekend organiseerde 'De Vrije Gedachte' een goed symposium over dit onderwerp, waar Gert van Dijk het KNMG-standpunt toelichtte, Said el Haji uitlegde waarom hij zijn zoon niet liet besnijden en Michael Schaap zijn bekende VPRO film 'Mamma, waarom ben ik besneden?' actualiseerde. Ron Ritzen besprak de juridische actiemogelijkheden. Ik nam deel aan het afsluitende debat over de strategie.

Ik denk dat het verbod er gaat komen. Het past gewoon niet meer in deze tijd en het taboe is verbroken. Hoe lang het duurt hangt inderdaad af van het draagvlak. En daaraan kunnen we werken door met allerlei organisaties en groepen initiatieven te nemen. 

Initiatieven
Bijvoorbeeld een ontmoedigingsbeleid te bepleiten, via voorlichting, bedenktijd verplichten of ouders een verklaring laten tekenen dat zij de risico's kennen. Of via een burgerinitiatief een ontmoedigingsbeleid te vragen van de regering. Steun te bieden aan kritische groepen in religieuze kring. Dialogen aan te gaan met mensen die het als een dilemma zien, zoals het Humanistisch Verbond deed in het project 'De Dialoog' over het bespreekbaar maken van homoseksualiteit. 

Anderen kunnen civielrechtelijke procedures beginnen. Of de verzekeraars aanspreken op het feit dat zij het uit het basispakket nemen van de ingreep hebben omzeild door het in vrijwel alle pluspakketten op te nemen. En daarmee bijna iedereen te laten meebetalen aan de omstreden ingrepen. Ik vermoed dat er een losse beweging van elkaar aanvullende initiatieven zal ontstaan in de richting van de stip op de horizon: een verbod op kinderbesnijdenis.

Dit is een samenvatting van het blog van Rein Zunderdorp. Het volledige blog staat op de site van het Humanistisch Verbond.