HVO voorjaarssymposium: Groen van binnenuit

Datum: 24 maart om 09:30 in HVO, humanistisch centrum onderwijs en opvoeding, Utrecht
HVO voorjaarssymposium: Groen van binnenuit

Zaterdag 24 maart 2012 organiseert Stichting HVO onder de titel 'Groen van binnenuit. Sociale en ecologische levenskunst in humanistisch perspectief' weer een voorjaarssymposium. Het symposium is bedoeld voor HVO-docenten en -studenten, maar ook overige belangstellenden zijn van harte welkom!

Dit thema is als ontwikkelthema in het nieuwe koersplan 'Met hoofd, hart en handen...'(2011-2015) van Stichting HVO opgenomen en sluit aan bij een van de twee streefdoelen van het humanistisch vormingsonderwijs:

"Vanuit humanistische uitgangspunten leerlingen op een kritische en creatieve manier leren een persoonlijke levens- en wereldbeschouwing te vormen, waarmee zij als betrokken wereldburgers een bewuste bijdrage kunnen leveren aan het duurzaam (samen)leven op aarde (sociaal en ecologisch wereldburgerschap)."

Het thema zal na het symposium een verdiepend vervolg krijgen in nascholing en training.

Met hoofd, hart en handen willen we deze dag met elkaar vieren ter inspiratie van ons 'groene' hart. We verruimen onze blik door enkele inspirerende sprekers (Henk Manschot, Klaartje Timmerman en Andre de Hamer) en workshopleiders uit ons eigen werkveld en daarbuiten.

Zie voor meer informatie de folder op de website van HVO.