Vrijdenkersdag 2012: Hoe besnijden we besnijdenis

Datum: 22 september om 13:30 - 17:00 in Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
Vrijdenkersdag 2012: Hoe besnijden we besnijdenis

Het thema van de vrijdenkersdag 2012 is: 'Hoe besnijden we besnijdenis'

De organisator Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte:

"Dat besnijdenis een verwerpelijke handeling is, zal onder vrijdenkers geen discussie behoeven. Zij schendt de lichamelijke integriteit die artikel 11 van de Grondwet als grondrecht vastlegt. Bovendien schendt zij het grondrecht van de godsdienstvrijheid (artikel 6): die houdt immers ook de vrijheid van godsdienstkeuze in.

De principiële verwerping van circumcisie van wilsonbekwame personen is dan ook niet het hoofdthema van de Vrijdenkersdag van 22 september in Utrecht. Geïnspireerd door heel diverse inleiders willen we nadenken over kansrijke strategieën om een einde te maken aan de acceptatie van besnijdenis, in het besef dat het hier gaat om een ritueel dat voor de voorstanders een grote emotionele waarde heeft. Hoe komen we van de vanzelfsprekendheid af?"

Programma:


Vanaf 13.00 zaal open, koffie/thee staat klaar.

13.30 uur: Voorzitter van De Vrije Gedachte Anton van Hooff  opent de bijeenkomst

13.40 uur: Dr. Gert van Dijk: besnijdenis, medische feiten en mythen en morele keuzes.

Na een brede scholing en heel uiteenlopende betrekkingen, onder meer als directeur van het wetenschappelijk bureau van D66, is Van Dijk nu als ethicus in dienst van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunde (KNMG). In die hoedanigheid had hij een groot aandeel in het KNMG-rapport van 2010 waarin artsen wordt ontraden medisch niet noodzakelijk besnijdenissen uit te voeren. Hij organiseerde ook de conferentie ‘The Doctor and the Foreskin’ die op 28 juni 2012 in Rotterdam werd gehouden. Daarop werden allerlei mythen ontmaskerd zoals dat circumcisie de kans op HIV zou verminderen.

14.30 uur:  Said El Haji ‘Waarom ik mijn zoon niet laat besnijden’
Said El Haji afkomstig uit een Noord-Marokkaanse Berberfamilie, debuteerde in 2000 met de roman De dagen van Sjaitan, over een Marokkaanse gemeenschap in 'Berkerode' (samentrekking van de gemeente Berkel en Rodenrijs). Het boek is een afrekening met een streng islamitische opvoeding. El Haji schrijft columns voor de Volkskrant, waaronder ‘Waarom ik mijn zoon niet laat besnijden’.

15.00 uur pauze

15.30 uur Michael Schaap: ‘Mamma, waarom ben ik besneden?

Met deze VPRO-documentaire zorgde Schaap in 2005 voor veel beroering in Joodse kringen.
Met de wijsheid van nu zal hij enkele fragmenten becommentariëren. De hele documentaire is te zien via https://vimeo.com/21204358

16.00 uur:  mr. drs. Ron Ritzen: via de rechter?
De baanbrekende uitspraak van het Keulse Landgericht (de lichamelijke integriteit van een onmondige weegt zwaarder dan het ouderlijk recht om een godsdienstige opvoeding te geven) roept de vraag op of ook in Nederland langs juridische weg een kentering te bereiken is. Zou het OM niet besnijdenisklinieken moeten vervolgen? Moet er een wet komen die besnijdenis verbiedt? Heeft een klacht van een besnedene tegen zijn ouders kans? Daarover zal deze docent recht aan de Juridische Hogeschool zijn gedachten laten gaan.

16.30 uur forum van inleiders en vertegenwoordigers van seculiere organisaties: Hoe besnijden we besnijdenis?

Moeten we denken aan proefprocessen? Zou een Burgerinitiatief (van minimaal 40.000 handtekeningen) dat zaak op de agenda van de Tweede Kamer zet, iets zijn? Van de overheid zou dan een actief ontmoedigingsbeleid worden geëist: ‘Ouders en besnijders, weet welke medische, morele en juridische risico’s u neemt.’ Kunnen we de twijfel die bij jonge islamieten opkomt aanmoedigen? Kunnen er alternatieve rituelen worden ontwikkeld, zoals Bondsdaglid Mehmet Kilic van die Grünen onlangs bepleit? Een forum van inleiders en vertegenwoordigers van seculiere organisaties zoals Rein Zunderdrop voorzitter van het Humanistisch Verbond, bediscussieert deze vragen met de zaal.

17.00 borrel (onversneden)

Entree:
Leden van De vrije Gedachte: € 5,-
Niet-leden: € 10,-
Te voldoen bij binnenkomst zaal.

Aanmelden verplicht via: info@devrijegedachte.nl

Hoe besnijden we besnijdenis?
Vrijdenkersdag zaterdag 22 september
13.30 – 17.00 uur
Universiteit voor Humanistiek
Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht

Aanmelden via info@devrijegedachte.nl.

Meer info: http://www.devrijegedachte.nl/

De capaciteit van de zaal is maximaal 100 personen. Meld u dus op tijd aan.